Sportspan

Myra fotballs sportsplan er styrende for virksomheten med hensyn til mål og prioriteringer. 

Formålet med sportsplanen er å utvikle barne- og ungdomsfotballen i Myra fotball. Den skal være et verktøy for trenere i klubben, og legge til rette for fornuftig og målrettet opplæring i et godt miljø.

En sportsplan skal inkludere alle spillere, trenere, ledere, oppmenn, dommere, foreldre og frivillige.

Sportsplanen skal bidra til at Myra fotball blir gode på spillerutvikling.

Sportsplanen er utarbeidet gjennom et prosjektarbeid av sportslig utvalg i sammarbeid med alle trenere i klubben og vedtatt januar 2014.

Sportslig utvalg består av Tore Digernes, Preben Jacobsen og leder for Myra fotball Bård Brekke.

Sportsplanen kan du laste ned her.