Leder Leikarring/Kikhosten: Magne Blågestad - 92 41 35 95