Medlemsregistrering

MUIL medlemskontingent for 2019

Familie kr. 250,-
Voksen kr. 150,-
Barn/ungdom u. 18 år kr. 100,-

 

Treningsavgift for MUILfotball 2019

Barn/voksen kr. 1000,-

 


Treningsavgift er for treninger (inkl. turneringsavgifter, utstyr, miljø/sosialt, trenerhonorar m.m.)

MUIL medlemskontingent (kr. 250 for en familie) gjelder medlemskap i MUIL, og inkluderer forsikring ved skader i forbindelse med MUIL-aktiviteter, og ikke minst aktiviteter som fremmer et godt nærmiljø i Myra. Om du ønsker å være støttemedlem, selv om du ikke benytter deg av noen av aktivitetene til MUIL, er det selvsagt mulig.

For å motta disse fakturaer angående MUIL, er det et krav fra fra Norges idrettsforbund at alle aktive medlemmer (også støttemedlemmer) i landets ulike idrettsklubber registrerer seg i «Min idrett» (https://minidrett.nif.no/).

Gå til "Min idrett" og logg deg inn for å registrere deg (eller evt. oppdatere sine allerede registrerte opplysninger). De som ikke gjør dette, vil få beskjed om at de ikke lenger lenger kan delta på aktiviteter, eller får ikke bidratt med sin støtte til lokalmiljøet.

Har du spørsmål? Kontakt nestleder i MUIL, Cecilie Sandåker på e-post: cecilie62@hotmail.com