Medlemsregistrering

Kontingent for 2018  (Giro kan lastes ned her)

Familie kr. 250,-
Voksen kr. 150,-
Barn/ungdom u. 18 år kr. 100,-

NB! Husk å oppgi navn og fødselsdato

Myra Ungdoms og Idrettslag
v/ Hege Lægreid
Rytterveien 1
4848 Arendal

Kontonr.: 2801.04.25370

Spillerlisens for fotball 2018 (Giro kan lastes ned her)

Barn/voksen kr. 1000,-

NB! Husk å oppgi navn og fødselsdato

Myra Ungdoms og Idrettslag
v/ Mariann Dalane
Tveitenveien 145
4848 Arendal

Kontonr.: 2800.07.07904

Med bakgrunn i skjerpende regler fra Norges Idrettsforbund, er alle idrettslag pålagt å ha et elektronisk medlemsregister der alle medlemmer må være registrert. 

Alle medlemmer i Myra UIL må derfor registrere seg i Min idrett. Når du er innlogget i Min idrett kan du søke opp Myra UIL og sende en forespørsel om medlemskap. Dersom du ikke alleredehar bruker i Min idrett må du opprette dette.

Link til Min idrett: https://minidrett.nif.no/