Dommere i MUIL

  • Møt opp 10 min før kampen begynner

  • Hils høflig på trenerne på begge lag

  • Bruk fløyta så alle hører det

  • Bytt internt hvis dere ikke kan dømme på oppsatt kamp

Hvis det ikke er mulig å gjøre et interntbytte så det gis beskjed i god tid til trener for laget som skal dømmes for, eller til dommeransvarlig.

Ole Kristian Jensen er dommeransvarlig og lurer dere på noe kan dere ta kontakt med Ole Kristian på telefon: 93 06 26 04

Terminliste for dommere i MUIL høst 2018 kan lastes ned her.